O společnosti KATEA®

Účetní firma KATEA®, spol. s r.o. se řadí mezi účetní firmy v Brně s více než 20letou praxí v oboru vedení účetnictví a mzdové agendy.
Nabízíme Vám profesionální externí vedení účetnictví - outsourcing účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mzdové a personální agendy - outsourcing mezd a personalistiky.
Odborně zpracujeme Vaše daňové přiznání, popř. Vám zajistíme odklad podání daňového přiznání do 30.6.

Vedení účetnictví a mezd poskytujeme externě v naší kanceláři, formou vzdáleného připojení na Váš PC, popř. přes náš server - účetnictví on-line a také přímo v sídle klienta formou docházky našich zaměstnanců k Vám.

Naše účetní a daňová kancelář poskytuje vedení účetnictví a účetní poradenství nejen v rámci města Brna, ale i pro firmy z celé ČR. Veškeré účetní a daňové služby poskytujeme rovněž v jazyce anglickém a německém.

Pro zpracování účetnictví, mezd a daňových přiznání používáme účetní software POHODA SQL a ekonomický systém FORM STUDIO. Prostřednictvím vedení účetnictví a mezd u našich klientů pracujeme také v účetních programech MONEY S3, ABRA, HELIOS a SAP.

Zaměstnanci naší společnosti mají odborné vzdělání v oboru účetnictví a daní, formou odborných školení a seminářů si svoji odbornost a znalosti průběžně udržují a rozšiřují, aby byli schopni aktuálně reagovat na požadavky klientů.

Cílem práce celého našeho kolektivu je kompletní účetní a daňový servis s osobním přístupem tak, aby naši klienti byli maximálně spokojeni.
Kromě základního zpracování účetních dokladů a vypracování příslušných výstupů, poskytujeme klientům i odborné poradenství, informace a zkušenosti, které vedou k ekonomickým a daňovým úsporám našich klientů.

Díky zastupování na základě plné moci před úřady státní správy také šetříme Váš čas, zastoupíme Vás při jednáních a kontrolách na úřadech.

Nabízíme také účetní, daňovou a právní pomoc při zakládání firem, při zahájení činnosti, přeměnách a fúzích i při ukončení podnikatelské činnosti klienta - ať už při řádném ukončení činnosti, či formou likvidace nebo konkursu. Vybraní zaměstnanci jsou speciálně proškolení pro účetní a daňový servis v rámci insolvenčních řízení a likvidací.

V roce 2012 jsme svoji činnost rozšířili o poskytování služeb v oblasti úschovy a správy dokumentů - zahájili jsme provoz naší komerční spisovny. Archivaci účetních a mzdových dokumentů v dostupném prostředí využívají nejen naši klienti, ale i řada insolvenčních správců a likvidátorů.

KATEA, spol. s.r.o. ®
Kaštanová 34, 620 00 Brno - Tuřany

Tel:
532 176 324
Mobil:
607 111 313

Fax:
532 176 323
E-mail:
katea@katea.cz

TOPlist