Komerční spisovna

Od r. 2012 zajišťujeme odborné archivační služby v naší komerční spisovně. Spisovna je schválena Moravským zemským archivem Brno a umístěna na adrese Kaštanová 34, 620 00 Brno s výbornou dopravní dostupností.

Zajišťujeme:

Cena je stanovena dohodou, na základě množství a stáří převzaté dokumentace. Na vyžádání Vám zpracujeme předběžnou cenovou nabídku na správu a uložení Vašich dokumentů.

Uložení a správu dokumentů vč. skartace zajišťujeme klientům z různých oborů podnikatelské činnosti, fyzickým osobám OSVČ, společnostem a.s., s.r.o., neziskovým organizacím, spolkům a firmám v insolvenčním řízení nebo v likvidaci.

Za projevenou důvěru a spolupráci s námi všem našim klientům velice děkujeme.

Na vyžádání Vám rádi zašleme reference.

KATEA, spol. s.r.o. ®
Kaštanová 34, 620 00 Brno - Tuřany

Tel:
532 176 324
Mobil:
607 111 313

Fax:
532 176 323
E-mail:
katea@katea.cz