Komerční spisovna

Od r. 2012 zajišťujeme odborné archivační služby v naší komerční spisovně. Spisovna je schválena Moravským zemským archivem Brno a umístěna na adrese Kaštanová 34, 620 00 Brno s výbornou dopravní dostupností.

Uložení a správu dokumentů vč. skartace zajišťujeme klientům z různých oborů podnikatelské činnosti, fyzickým osobám OSVČ, společnostem a.s., s.r.o., neziskovým organizacím, spolkům a firmám v insolvenčním řízení nebo v likvidaci.

Služeb naší komerční spisovny také využívají insolvenční správci a likvidátoři k uložení a správě dokumentů, které převzali v rámci insolvenčních  řízení nebo likvidací.  


Uložení a správa
dokumentů

Skartace
dokumentů

Doprava
dokumentů

Cena služeb
komerční spisovny

» Prověrka všech dokumentů nacházejících se u klienta
» Zpracování dokumentů, přidělení skartačních znaků a skartačních lhůt
» Sepsání dokumentů do předávacího protokolu
» Úschova a bezpečné uložení dokumentů do konce přidělené skartační lhůty
» Dohledávání dokumentů, kopírování a předložení dokumentů orgánům státní správy při kontrolách

KATEA, spol. s.r.o. ®
Kaštanová 34, 620 00 Brno - Tuřany

Tel:
532 176 324
Mobil:
607 111 313


E-mail:
katea@katea.cz