Nabízíme

Vedení daňové evidence

Třídění, označení a uspořádání prvotních dokladů, vedení peněžního deníku, vedení knihy pohledávek a závazků, vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku, zpracování DPH vč. záznamní povinnosti, zpracování účetní závěrky, zpracování přehledů OSVČ na MSSZ (OSSZ) a ZP.

Vedení podvojného účetnictví

Třídění, označení, předkontace a uspořádání prvotních dokladů, zpracování účetní osnovy, zaúčtování všech účetních dokladů, vedení účetního deníku, vedení hlavní knihy, vedení pokladní knihy, vedení knih pohledávek a závazků, sledování sald jednotlivých účtů, vedení knihy investičního majetku, zpracování DPH vč. záznamní povinnosti, zpracování účetní závěrky-rozvahy, výsledovky, cash flow, příloh.

Vedení účetnictví formou vzdáleného připojení na Váš server/PC

Vedení účetnictví formou vzdáleného připojení na Váš server/PC. Okamžitá dostupnost účetních dat přímo na Vašem počítači.

Vedení účetnictví sdílenou licencí účetního software POHODA na našem cloudu

On-line 24hodin / 7dní v týdnu máte přístup do svého účetnictví, můžete s daty pracovat (oprávnění lze nastavit), máte aktuální přehled o svém účetnictví, data jsou pravidelně zálohována v našem cloudovém prostředí.

Zastoupení na základě plné moci

Zastoupení klienta na základě plné moci při jednáních a kontrolách na příslušných úřadech.

Revize účetnictví

Provádíme revize již zpracovaného účetnictví a zpětné zpracování účetních agend klientů.

Účetní poradenství

Archivace

Vždy po skončení zdaňovacího období a zpracování příslušných daňových přiznání je kompletní účetní agenda vč. tiskových sestav na CD zaarchivována a předána k uložení ke klientovi.

Pojištění odpovědnosti

Společnost KATEA®, spol. s.r.o. má sjednáno pojištění odpovědnosti z výkonu účetní profese.

Vedení kompletní mzdové agendy

Daňová přiznání

Zpracování daňových přiznání

Daňové konzultace

Daňová optimalizace

Minimalizace daňové zátěže klienta s využitím všech zákonných možností.

Revize daňových přiznání

Revize daňových přiznání, zpětné zpracování a opravy daňových přiznání.

Odklad daňového přiznání

Zajistíme odklad daňového přiznání k dani z příjmů do 30.6.

Přehledy OSVČ pro MSSZ (OSSZ) a ZP

Zpracujeme přehledy OSVČ pro příslušnou OSSZ (MSSZ) a ZP, včetně jejich doručení na úřady a výpočty nových měsíčních záloh.

Účetní služby pro insolvenční správce a likvidátory

Zajišťujeme kompletní účetní, mzdový a daňový servis pro insolvenční správce a likvidátory se zaměřením na zvláštní režim insolvenčního řízení a likvidace. Poskytujeme účetní a daňové konzultace v průběhu insolvenčního řízení a likvidace vč. zpracování daňových přiznání.

Na základě plné moci zastoupíme insolvenční správce a likvidátory při jednáních a kontrolách na příslušných úřadech.

Zpracujeme vstupní zprávu pro insolvenční řízení, týkající se účetní agendy plátce před vyhlášením konkursu, kde prověříme jednotlivé účetní případy, pohyby majetku a finančních prostředků, pohledávek a závazků, vč. upozornění na nestandardní postupy.

KATEA, spol. s.r.o. ®
Kaštanová 34, 620 00 Brno - Tuřany

Tel:
532 176 324
Mobil:
607 111 313

Fax:
532 176 323
E-mail:
katea@katea.cz